ถ่ายทำรายการ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “ครอบครัวไทย หัวใจพุทธวจน”

ทีมงานสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “ครอบครัวไทย หัวใจพุทธวจน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ สัมภาษณ์ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญาในการดำรงชีวิต และเป็นตัวแทนกล่าวนำสดุดีถวายแด่พ่อหลวง พร้อมผู้บริหารและนักศึกษาประมาณ ๓๐๐ คน จาก ๑๐ คณะ ๑ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ร่วมกล่าวสดุดี ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี