คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียน Resume และเทคนิคการสมัครงานออนไลน์ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี