ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (The 5th ICERD) ร่วมศึกษาดูงาน สวนกล้วยไม้

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ(The 5th ICERD)ร่วมศึกษาดูงาน สวนกล้วยไม้ มานิตย์การ์เด้นท์ ชมวัดริมฝั่งแม่น้ำน้ำเจ้าพระยา และเยี่ยมชมตลาดน้ำอโยธยา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี