คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

นักศึกษาเกาหลีเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

นักศึกษาเกาหลีเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

คณะนักศึกษาจาก Seoul

Read more

นักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลี ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะนักศึกษาจาก Seoul

Read more

คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะนักศึกษาจาก Seoul

Read more