พลอากาศเอกประจิน จั่นตองฯ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร แก่ นักวิจัยมทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61

พลอากาศเอกประจิน  จั

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับรางวัล จากงาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva ”เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี มอบประกาศนียบัตรการประกวดคำขวัญและโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more