พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ และมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

รศ.ดรประเสริฐ  ปิ่นป

Read more

ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและแถลงข่าวโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศ

Read more

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

ภาพบรรยกาศ การประชุม

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ เปิดการประชุมสัมมนาเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชีวศึกษาไทย ปีที่ 4 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

พลเอก กัมปนาท  รุดดิ

Read more