โครงการประกวดดาว-เดือนคณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 24 สิงหาคม 2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการ “ประกวดดาว เดือนคณะเทคโนโลยีการเกษตร” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ อาคารโภชนาคาร 2545

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี