งานแถลงความสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560

งานแถลงความสำเร็จการ

Read more

ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐีย

Read more

ต้อนรับผู้บริหารจาก Meijo University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพื่อหารือเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑ

Read more