คณะครู-นักเรียนโรงเรียนเกษมพิทยา จำนวน 18 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะครู-นักเรียนโรงเร

Read more

ผู้บังคับกองพันทหารราบ ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พันเอกตรีบดินท์ จิตรีศรีอร่าม พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

ผู้บังคับกองพันทหารร

Read more

คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

คณะนักศึกษาจาก Seoul

Read more

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนา

Read more