ภาพบรรยากาศงานวันปีใหม่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2559

งานวันปีใหม่สำนักวิท

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเทคนิคการสร้างงานการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint 2013

โครงการอบรม เทคนิคกา

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ เข้าพบคณบดี

ผู้อำนวยการสำนักวิทย

Read more