การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2565

นายวิลาศ  เฉลยสัตย์

Read more

พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 61

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ

Read more

คุณฉลวย ฟักสุขจิตต์ ศิษย์เก่าราชมงคล พร้อมคณะ มอบเงินสมทบทุนการก่อสร้างหอพระ มทร.ธัญบุรี วันที่ 13 ต.ค. 2559

คุณฉลวย  ฟักสุขจิตต์

Read more