พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 61

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ

Read more

คุณฉลวย ฟักสุขจิตต์ ศิษย์เก่าราชมงคล พร้อมคณะ มอบเงินสมทบทุนการก่อสร้างหอพระ มทร.ธัญบุรี วันที่ 13 ต.ค. 2559

คุณฉลวย  ฟักสุขจิตต์

Read more

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีเปิดป้ายสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเ

Read more

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2557 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี

Read more