ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายสมบูรณ์ อนันตธนะสาร หัวหน้าส่วนธุรกิจซอฟท์แวร์เพื่ออุตสาหกรรม บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด และนายทวิวัชร์ เรืองปัญญาโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และอบรม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม พายใต้แบรนด์ KUKA และแบรนด์ SIEMENS ณ ห้องประชุมรัตตอุบล  23 มีนาคม 2564

 

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี