รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมลงนามทางวิชาการ กับ บริษัท บลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 61

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับนายปรีชา คฤหวาณิช ประธานบริหาร บริษัท บลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

ณ ห้อง Seminar 4-1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี