ส่งมอบทุนสร้างโครงการค่ายราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานรับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท จากคุณสุรพงษ์  เป้ากลาง ประธาน บ.เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ และส่งมอบให้กับ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการค่ายราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปี 2560  ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี