โรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

ภาพบรรยากาศโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี