ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560

ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์วิจิตร สนหอม และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เป็นวิทยากรในการสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ห้องกระจก ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี