คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบัน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ”ปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบัน ” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานคณบดี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี