ปลูกบัว ณ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555