โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ปัญญา มินยง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หลักสูตร “การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงาน(Work process design & analysis)” รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย มทร.ธัญบุรี