สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี พร้อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาปนิก  ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี