บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  พร้อมด้วยผู้บริหาร  ตัวแทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา  เข้าบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาละเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1