นักศึกษาเดินแฟชั่นในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการเดินแบบ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552