คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี