ภาพบรรยากาศงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 20

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณบดี
  
ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี