พิธีเปิดโครงการอบรมและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี