พิธีเปิดตัวสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) วันที่ 9 กันยายน 2556

นายสันติ  พร้อมพัฒน์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบเอกสารสัญญาการจ้างที่ปรึกษาและสัตยาบรรณในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพแก่ นางวนิดา ปอน้อย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ในพิธีเปิดตัวสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี