กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ – อัลบั้มที่ 30

  

ภาพการแข่งขันกีฬาตะกร้อชุด รอบชิงชนะเลิศ ถ่ายโดย : อาสาสมัคร (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี) น้องพัท กิจพัฒน์ บุญญบาล
ถ่ายเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี