พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ และมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

รศ.ดรประเสริฐ  ปิ่นป

Read more

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันสอบมาตรฐาน IC3

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

พิธีเปิดโครงการอบรม Computer Literacy IC3 (รุ่นที่1)

พิธีเปิดโครงการอบรม

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม Computer Literacy IC3 Camp สำหรับนักศึกษา

โครงการอบรม Computer

Read more

โครงการอบรม Computer Literacy IC3 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

  โครงการอบรม C

Read more