นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมรับน้อง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2552

Read more