เปิดโครงการ SME Online ปี3

เปิดโครงการ SME Onli

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมแถลงข่าวเปิด “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” 18 เม.ย. 61

แถลงข่าว – รศ.

Read more

แถลงข่าวความสำเร็จโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more