คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกาย ภายในงาน Thai Tech Expo 2017 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more

งานนิทรรศการและแสดงแฟชั่นโชว์ ของสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

พิธีเปิดการแสดงแฟชั่นโชว์ ของสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

พิธีเปิดการแสดงแฟชั่นโชว์ ของนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรม

Read more