โชว์เปิดงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี จักรปัก พิมพ์สกรีน และสิ่งทอไทย “The 3 Biggest Exhibitions” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มห

Read more

ภาพบรรยากาศ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์(เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more