เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ CDIO เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2560

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐี

Read more

การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

การประชุมเตรียมงานพิ

Read more

การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เปิดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว “การศึกษายุค 4.0” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ เปิดงานวันแม่ของโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

นางสาวจีรวัฒน์  เหรี

Read more