ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการ “การปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน”

ปฐมนิเทศบุคลากร &#82

Read more

พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2560

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษ

Read more

พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

เปิดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 การประกวดผลการจัดการความรู้ ระดับคณะ วิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ชนะการแข่งขันประกวดค้นหาสุดยอดพิธีกร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more