รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ

Read more

การประชุมโครงการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ระหว่าง ศาลจังหวัดธัญบุรี กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

การประชุมโครงการ ส่ง

Read more

หารือความร่วมมือทางวิชาการกับอินโดนีเซีย

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐี

Read more