ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดงาน นัดพบสถานประกอบการ JOB FAIR 2019

JOB FAIR 2019 &#8211

Read more

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ รศ. ด

Read more

เปิดสถาบันพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมไทย-เยอรมัน และโครงการสัมมนาและนิทรรศการการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยด้วย Thai-Meister เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

พลอากาศเอก ดร.ประจิน

Read more

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทำด้วยใจถวายพ่อ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

อาจารย์จีรวัฒน์ เหรี

Read more

คณะทำงาน 13 ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

คณะทำงาน 13 ถวายอาลั

Read more