พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

พิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more