พิธ๊ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย

ภาพบรรยากาศ นายวิรัช

Read more

กิจกรรมศึกษาดูงานของรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 16 พ.ค. 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการวัดแห่งชาติ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร.วรนุศย์ ทองพูล อา

Read more