คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณาจารย์ คณะวิทยาศาส

Read more

ผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ อิมแพคเมืองทองธานี

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

นักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลี ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะนักศึกษาจาก Seoul

Read more

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณาจารย์จากมหาวิทยาล

Read more