ภาพบรรยากาศบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) วันที่ 26 ก.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และงานมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more