ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ลงนามความร่วมมือทางว

Read more

ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61

ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐม

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ลงนามความร่วมมือทางว

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทโปรดักติวิตี้ แอสโซซี เอทส์ จำกัด และ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 61

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และงานวิจัย กับ ผู้บริหารจาก The Camarines Sur Polytechnic Collrge (CSPC) ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐี

Read more