ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก National Cheng Kung University

ให้การต้อนรับผู้บริห

Read more

ภาพบรรยากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Appropriate New Technologies for Thailand, based on Finnish Experiences” วันที่ 17 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศ บรรยายพิ

Read more