การอบรมอาสาสมัครถ่ายภาพและเขียนข่าวกีฬา กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” เมื่อวันที่ 12-13 ธ.ค. 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีฯมทร.ธัญบุรี รับมอบธงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35 วันที่ 4 มิ.ย. 2559 อัลบั้ม 1

 ภาพบรรยากาศการแข่งข

Read more

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ – อัลบั้มที่ 64

   ภาพย้อนหลัง : การ

Read more