รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Mustari, M.Pd., Education and Culture Attache ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 3 กรกฏาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานการเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการไทยตัวอย่าง” แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 เมนายน 2560

พลเอกพิจิตร  กุลละวณ

Read more

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัย งาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva ”

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีฯ และ Prof.Yuan Junping ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more