รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Singapore Polytechnic International เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 61

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐี

Read more

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Singapore Polytechnic International ประเทศสิงคโปร์

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐี

Read more

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี มทร. ธัญบุรี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ “Learning Express” 2 เม.ย. 2561

ปิดโครงการ – ร

Read more

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ “Learning Express” 26 มี.ค. 2561

Learning Express &#8

Read more

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐี

Read more