นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

การลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรากแก้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

นายแพทย์ธีระเกียรติ 

Read more

ผู้บริหาร มทร.ธัญบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิรากแก้ว ลงพื้นที่ประเมินความพร้อม โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้บริหาร  มทร.ธัญบุ

Read more

การพัฒนาเครือข่ายพลังนักศึกษาเพื่อชุมชน กรุงเทพฯ ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ครั้งที่ ๑

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more