พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 61

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ

Read more

นายกวี อุรัสยะนันทน์ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติประเภทนักบริหารด้านการศึกษาดีเด่น แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

นายกวี  อุรัสยะนันทน

Read more