ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เปิดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป AsiaStar Awards 2016 และ ThaiStarPackaging Awards 2017 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับนั

Read more

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ร่วมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย ฯ กับ De Montfort University สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐี

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อธิการบดี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชส

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more