ส่งมอบทุนสร้างโครงการค่ายราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

พลอากาศเอกประจิน  จั

Read more

การมอบรางวัลการประกวดผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนเพชรบัวสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

การประชุมสภามหาวิทยา

Read more

เปิดโครงการรณรงค์การใช้รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดปัญหามลพิษ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more