บันทึกเทปรายการ ห้องข่าว 7 สีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ออกอากาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

Read more

ภาพกิจกรรม โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

  

Read more

ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู-ครอบครูดุริยางค์ วันที่ 13-14 มิถุนายน

  ภาพบรรยากาศ พิธีไห

Read more